Get Adobe Flash player

Články o ostatních akcích - ročník 2009

Celostátní konference v PLHoB

Kulturní a výcvikové aktivity primární protidrogové prevence v multifunkčním centru v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice nahradila celostátní vzdělávací konference.
 
alt
Tu pro všechny pracovníky přímé obslužné péče připravila na úterý 24.listopadu 2009 ve spolupráci s PLHoB agentura KVS (Kompletní Vzdělávací Servis). Ta poskytuje zdravotníkům a pečovatelům rozsáhlou nabídku školení, akreditovaných kurzů a seminářů zařazených do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Odbornou konferenci na téma „Komunikace – základ úspěšné péče“ navštívila šedesátka pečovatelů a zdravotníků z okolních regionů. Ti se vzdělávali v umění komunikace s nemocnými a blízkými a diskutovali o komunikaci v týmu a mezi zdravotnickými zařízeními. Mimo to byla konference též zaměřena na řešení náročných životních situací a na specifika domácí zdravotní péče.

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login