Get Adobe Flash player

Články o ostatních akcích - ročník 2009

Klub starostů v Horních Beřkovicích

V příjemném a reprezentativním prostředí nedávno otevřeného multifunkčního centra (Vzdělávací a výcvikové centrum primární protidrogové prevence) v areálu Psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích se v pátek 20. listopadu konal „Klub starostů malých obcí okresu Litoměřice“.

alt

Tentokráte roli hostitelů zastávali obce Horní Beřkovice a Libkovice pod Řípem. Setkání třicítky starostů a místostarostů litoměřických obcí zpestřil svou přítomností senátor za Litoměřicko a Slánsko, RnDr. Alexandr Vondra.

Po přivítání účastníků a hostů vystoupil ředitel léčebny, MUDr. Jiří Tomeček MBA, který několika slovy představil psychiatrickou léčebnu a popsal proměnu chátrajícího kostela na moderní multimediální centrum. Na něj navázal PhDr. Michal Novák s informacemi o protidrogové prevenci a oba pak odpovídali na otázky směřované na drogovou problematiku.

Následné příspěvky starostů a komunikaci o životě malých obcí obohatila prezentace společnosti Ecentre zaměřená na úsporu nákladů na nákup elektrické energie. Setkání starostů zakončila prohlídka multicentra a areálu psychiatrické léčebny.

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login