Get Adobe Flash player

Články o ostatních akcích - ročník 2009

Internetová kavárna v léčebně v Horních Beřkovicích

Je tomu již rok, co se v barokním zámečku v areálu Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice otevřela internetová kavárna, která se stala neformálním setkávacím centrem pro pacienty a jejich přátelé či rodinu.

alt

Na tom by nebylo nic převratného, kdyby se nejednalo o speciální resocializační zařízení pro pacienty léčebny. Ti se zde ve dvojicích starají o obsluhu hostů, úklid a další nezbytné činnosti. Jedná se u nich o formu pracovní a psychosociální rehabilitace, jenž poskytuje intenzivní trénink pracovních a sociálních dovedností (organizace a plánování práce, soustředění, komunikace apod.), který probíhá v prostředí otevřeném pro veřejnost. Pro pocit skutečného zaměstnání jsou za svoji dobře odvedenou práci také motivováni finanční odměnou.

Pracovní plán je přizpůsobený potřebám a možnostem každého pacienta a je vytvářen v součinnosti s klinickými psychology daného oddělení. Tato příprava lidí s duševním onemocněním na budoucí zaměstnání je velmi vřele přijata jak civilním personálem kavárny, tak veřejností.

Činností, která také přispívá ke zlepšení kvality života pacientů, je provoz internetu. V rámci volných vycházek navštěvují internetovou kavárnu pacienti se zájmem o počítače a svět internetu. Klientům pod vedením Mgr.Biróové se vrací sebedůvěra ve vlastní schopnosti, což jim pomáhá například k vytvoření představy o vhodném pracovním uplatnění. Učí se psát životopis, vyhledávat spoje hromadné dopravy, orientovat se na trhu práce a dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti.

Kavárna se stala vítaným zpestřením a pomocníkem pacientů léčebny a přinesla do tohoto zdravotnického zařízení další prvek ze sféry normálního života.


Zdroj: Litoměřicko 24, autor: VaDa, 27.10.2009

 

 

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login